• Assign Menu from Admin > Appearance > Menus > Manage Locations > Top Navigation

اسلایدر تصویر

خانه اسلایدر تصویر

ا پیشرفت جوامع و تکنولوژی و همچنین اختراع و اکتشافات جدید در قرن بیست و یک و تغییر شکل کاغذ از حالت اولیه خود (پاپیروس) به کاغذ امروزی (تحریر) باید راه حلی مناسب برای تولید کاغذ بجز قطع کردن درختان پیدا میشد. متاسفانه سالانه در سراسر کره زمین درختان بیشماری برای تولید کاغذ قطع می شوند،(90% این درختان سالم و تنومند هستند و توانایی تولید اکسیژن کافی را دارند) اگر بلایای طبیعی مانند سیل ،آتش سوزی و….. را در نظر بگیریم آمار تلفات درختان بی شمار میشود. کارشناسان و فعالان محیط زیست یک جایگزین مناسب برای چوب درختان پیدا کرده اند. این جایگزین مناسب باگاس (تفاله نیشکر) نامیده میشود.

در تولید خمیر کاغذ چه از الیاف گیاهی (سلولزی) و چه از چوب درختان 3 نوع خمیر کاغذ به دست می آید. در جدول زیر به صورت تفکیک شده این 3 نوع خمیر کاغذ را بررسی کرده ایم.

نوع خمیر کاغذموارد استفاده خمیر کاغذ
خمیر الیاف کوتاهاین خمیر از باگاس و ضایعات کشاورزی تهیه و تولید می شود
خمبر الیاف بلنداین خمیر از چوب های سوزنی برگ تهیه می شود
سایر خمبر های کاغذاین خمیر از کاغذ ها و مقواهای بازیافتی تهیه میشود (خمیر پالپ)

در این میان تفاله نیشکر (باگاس)جایگزین مناسبی برای تهیه و تولید کاغذ انتخاب شد.


اسلایدر تصویر